Nowa droga

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, roczne wsparcie pomostowe w wysokości 1750 zł miesięcznie, szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo indywidualne oraz doradztwo biznesowe.