Projekty

 • Akademia Kompetencji Kadrowo-Finansowych

  W projekcie może wziąć udział każdy kto uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego, ukończył 18 lat i jest zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych. W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy osoby: z wykształceniem co najwyżej średnim […]

 • Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

  Samodzielni na start

 • Prawo jazdy

  SZKOLENIA ZAWODOWE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU: Kurs przewozu towarów niebezpiecznych + cysterny Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Regionalnego […]

 • Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

  Profesjonalna rachunkowość kadry i płace

 • Kwalifikacje zawodowe

  Celem głównym projektu „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 354 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

 • Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 392 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r. Szkolenia oferowane to m.in. operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki,  wielozadaniowych nośników osprzętu, suwnicy, spawacz. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w […]

  Podniesienie kwalifikacji zawodowych

 • Cyfrowa szansa

  ECDL

  Projekt Cyfrowa szansa – szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – […]

 • O PROJEKCIE Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Wartość Projektu wynosi: 1 998 […]

  Wyższe kwalifikacje

 • Lepsze perspektywy

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16. […]

 • Projekt Własna firma szansą na sukces realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu […]

  Własna firma szansą na sukces

 • Nowa droga

  Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

 • Zapytania ofertowe.

  Zapytania ofertowe