Projekty

 • Profesjonalna rachunkowość kadry i płace

  Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

 • Celem głównym projektu „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 354 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata […]

  Kwalifikacje zawodowe

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych

  Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 392 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 31.08.2018 r. Szkolenia oferowane to m.in. operator koparki, ładowarki, koparko-ładowarki,  wielozadaniowych nośników osprzętu, suwnicy, spawacz. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w […]

 • Projekt Cyfrowa szansa – szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – […]

  Cyfrowa szansa

  ECDL
 • Lepsze perspektywy

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16. […]

 • O PROJEKCIE Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Wartość Projektu wynosi: 1 998 […]

  Wyższe kwalifikacje

 • Własna firma szansą na sukces

  Projekt Własna firma szansą na sukces realizowany jest przez Centrum Promocji Biznesu w partnerstwie z Korporacją VIP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu […]

 • Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  Nowa droga

 • Zapytania ofertowe

  Zapytania ofertowe.