Aktualności

wtorek, 3 października 2017 |

Przedsiębiorstwo Fair Play: Trwają audyty w regionie

Trwa drugi etap Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W pierwszym, firmy zgłaszały swój udział w konkursie, w drugim – kapituła dokonała wstępnej weryfikacji uczestników. Tak było m.in. w przypadku kapituły regionalnej, która na podstawie dostarczonych ankiet oceniła firmy z Podkarpacia, Lubelszczyzny i z Podlasia. W ramach tejże weryfikacji członkowie kapituły od września wizytują w firmach, by potwierdzić zgodność z zawartymi w dokumentach danymi.

Przypomnijmy, że ideą ogólnopolskiego programu z 20-letnią tradycją jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku, odnosząc sukcesy gospodarcze. Tak jest w przypadku 39 firm zgłoszonych do konkursu z województwa podkarpackiego, 10 firm – z Lubelszczyzny i 5 firm z Podlasia. Wiele z nich uczestniczy w programie od lat, dla wielu tegoroczna edycja jest debiutem. Niemniej każda podlega ocenie kapituły.

Po analizie ankiety, w której znaleźć się musiały odpowiedzi na pytania typu: czy przedsiębiorstwo miało zaległości w spłatach kredytów wobec banków, regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, czy były prowadzone spory sądowe z pracownikami, czy przedsiębiorstwo miało zaległości w regulowaniu wynagrodzeń pracowniczych i czy uczestniczy czynnie w akcjach lub imprezach charytatywnych, czas na audyty.

Prawdziwość odpowiedzi udzielonych przez firmę w ankiecie jest sprawdzana przez organizatorów i przedstawicieli instytucji współpracujących: urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspektorów pracy podczas wizytacji.

W województwie podkarpackim przedstawiciele komisji regionalnej już odwiedzili bądź odwiedzą w najbliższym czasie następujące przedsiębiorstwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o., Firmę Handlowo-Usługową „Szik” H. Szydełko Sp.j., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BISS” Barbara Skowrońska, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Jasienica Rosielna, P.P.U.H. STALBUD, AXTONE S.A., Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” Sp. z o.o., Polenergia Elektrociepłownię Nowa Sarzyna Sp. z o.o., VOSTER Sp. z o.o. sp.k., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WITMAR” S.C., BAMA LOGISTICS Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o., SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski, Zakład Metalowy „WB” P.H.U. W.Bożek, M.Bożek Sp.j., Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych „EURO-WIERT” Sp. z o.o. i TELTAR Kobielski i Sech Sp.j.

Audyty na terenie Podkarpacia odbywać się będą do 9 października. Następnie kapituła ogólnopolska dokona ostatecznej weryfikacji i zdecyduje na podstawie ankiet i raportów z wizytacji, które z przedsiębiorstw z całej Polski zdobędą tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani listownie.

W listopadzie odbędzie się uroczysta gala finałowa, o której informować będziemy niebawem.