Aktualności

czwartek, 4 maja 2017 |

Projekt Nowa droga

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu Nowa droga w ramach drugiej tury naboru. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych poniżej zamieszczamy listy rankingowe. Listę Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową Kandydatów, listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie z powodu nieosiągnięcia minimum 50 pkt. oraz listę Kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w rekrutacji do projektu.

Zgodnie z § 7 pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.