Aktualności

piątek, 14 kwietnia 2017 |

Projekt Nowa droga

Informujemy, iż Komisja rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „NOWA DROGA” w dniu 14.04.2017 r. zakończyła ich ocenę.
Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 189 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji rekrutacyjnej.
Komisja rekrutacyjna na etapie oceny formalnej do dalszej oceny nie rekomendowała 1 Kandydata, którego  formularz rekrutacyjny nie spełnił wymogów formalnych)
W trakcie trwania obrad Komisji rekrutacyjnej z oceny wycofano 5 formularzy rekrutacyjnych do Projektu  (rezygnacje Kandydatów)
Tabela z wynikami oceny formalnej – II tura naboru do Projektu