Aktualności

wtorek, 14 sierpnia 2018 |

Kapituła XXI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”

14 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego członkowie Komisji Regionalnej Przedsiębiorstwa Fair Play wydali opinie na temat firm z trzech województw zgłoszonych do uczestnictwa w tegorocznej edycji prestiżowego programu, który promuje etykę w działalności biznesowej.

Centrum Promocji Biznesu jest koordynatorem programu w województwach: podkarpackim, lubelskim i podlaskim.
Przybyłych gości w imieniu gospodarza miejsca – Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla powitał Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa.

– Wydarzenie jakim jest coroczna edycja Programu „Fair Play” wpisało się w kalendarz podkarpackich przedsięwzięć. Firmy, które po raz kolejny przystąpiły do Programu są dowodem na to, że ich działania są rozwojowe i przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki – powiedział Regionalny Administrator Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, dyrektor Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając który oficjalnie rozpoczął obrady komisji.

Obrady Kapituły już po raz 20. toczyły się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.
Komisja składająca się z przedstawicieli samorządów, w tym marszałkowskiego i wojewódzkiego, miasta Rzeszowa, uczelni wyższych, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektora Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Regionalnej Izby Gospodarczej oraz banków, zweryfikowała ankiety konkursowe, których rzetelne wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa.
Punktowane były następujące aspekty działalności gospodarczej firm z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego: reklama i promocja firmy, relacje z konkurencją, kontakty z klientami, kontakty z dostawcami, pracownicy, przedsiębiorstwo a społeczność lokalna oraz kontakty z administracją podatkową i ZUS.
Kolejnym etapem weryfikacji firm będą audyty.