Aktualności

środa, 9 sierpnia 2017 |

Firmy fair play z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia

9 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego członkowie Komisji Regionalnej Przedsiębiorstwa Fair Play wydali opinie na temat firm z trzech województw zgłoszonych do uczestnictwa w prestiżowym programie, który promuje etykę w działalności biznesowej.

– Od 19 lat spotykamy się, by ocenić i docenić najlepsze przedsiębiorstwa, które odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce i które przez uczestnictwo w programie chcą poddać się certyfikacji – powiedział sekretarz Komisji Regionalnej Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, dyrektor Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając który oficjalnie rozpoczął obrady komisji.

Jak co roku, toczyły się one w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W tym miejscu należy podkreślić, że funkcję Przewodniczącego Komisji w tym roku objął Marszałek, Władysław Ortyl, którego reprezentował między innymi Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Tuż przed oceną uczestników programu podkreślił on znaczenie programu, a sekretarzowi komisji podziękował za kontynuację tak ważnej dla biznesu inicjatywy.

Komisja składająca się z przedstawicieli samorządów, w tym marszałkowskiego i wojewódzkiego, miasta Rzeszowa, uczelni wyższych, Izby Administracji Skarbowej, Okręgowego Inspektora Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Regionalnej Izby Gospodarczej, banków, w tym Banku PeKaO SA, zweryfikowała ankiety konkursowe, których rzetelne wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa.

Punktowane były następujące aspekty działalności gospodarczej firm z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego: reklama i promocja firmy, relacje z konkurencją, kontakty z klientami, kontakty z dostawcami, pracownicy, przedsiębiorstwo a społeczność lokalna oraz kontakty z administracją podatkową i ZUS.

Serdecznie dziękujemy członkom komisji za aktywny udział w obradach oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego z Panem Marszałkiem, Władysławem Ortylem, na czele za udostępnienie miejsca, w którym spotkanie mogło się odbyć.

Kolejnym etapem weryfikacji firm będą audyty, o których informować będziemy na bieżąco.

Fot. Centrum Promocji Biznesu