NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH

 • Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 • Certyfikat „Smaczne bo Podkarpackie” jest doskonałą wizytówką samego produktu, priorytetowym składnikiem wizerunku firmy a także sposobem na skuteczną promocję w regionie i całym kraju.

 • Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu […]

 • „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji.

Realizujemy Projekty Unijne

 • Nowa droga

  Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Lepsze perspektywy

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16. […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyższe kwalifikacje

  Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Cyfrowa szansa

  Projekt Cyfrowa szansa – szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – […]

  CZYTAJ WIĘCEJ

Promujemy podkarpackie firmy

AKTUALNOŚCI

 • poniedziałek, 17 lipca 2017

  Podkarpackie przysmaki w Radomyślu Wielkim

  W sobotę, 15 lipca, w Radomyślu Wielkim po raz 11. odbył się Podkarpacki Dzień Wędliniarza. Do miasteczka zjechali mieszkańcy różnych zakątków Podkarpacia i Małopolski, by skosztować najsmaczniejszych wędlin z...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • piątek, 14 lipca 2017

  Święto kolejnej Gminy Fair Play już w ten weekend

  Jedna z najszybciej i najprężniej rozwijających się gmin w Polsce, laureat konkursu „Gmina Fair Play” i Programu „Przyjazna Polska” zaprasza na swoje wielkie święto. Dni Radomyśla Wielkiego razem z...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • poniedziałek, 3 lipca 2017

  Święto gminy Fair Play

  13 lat temu odbyły sie po raz pierwszy Dni Tryńczy. Tradycję tę samorząd kontynuuje do dnia dzisiejszego. Ostatni weekend minął więc pod znakiem zabawy, sportowej rywalizacji, koncertów i wielu...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • piątek, 23 czerwca 2017

  Dwa dni trwał kongres Business Without Limits, którego Centrum Promocji Biznesu było partnerem. Był jednocześnie setnym wydarzeniem w Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w podrzeszowskiej Jasionce. Ostatni rok działalności G2A Arena to...
  CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY