NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH

 • Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 • Certyfikat „Smaczne bo Podkarpackie” jest doskonałą wizytówką samego produktu, priorytetowym składnikiem wizerunku firmy a także sposobem na skuteczną promocję w regionie i całym kraju.

 • Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu […]

 • „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji.

Realizujemy Projekty Unijne

 • Młodzi na start

  Celem głównym Projektu jest: Aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 uczestników Projektu (w tym 40 kobiet) zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.06.2017 r. Okres realizacji Projektu: od 01.03.2016 do 30.06.2017 r. Dofinansowanie Projektu z UE: 838 869,00 zł Wartość […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa droga

  Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Lepsze perspektywy

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0166/16. […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyższe kwalifikacje

  Projekt Wyższe kwalifikacje – lepsza praca realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Promujemy podkarpackie firmy

AKTUALNOŚCI

 • czwartek, 4 maja 2017

  Projekt Nowa droga

  Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu Nowa droga w ramach drugiej tury naboru. W związku z zakończeniem przez Komisję rekrutacyjną oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych poniżej zamieszczamy listy...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • piątek, 14 kwietnia 2017

  Projekt Nowa droga

  Informujemy, iż Komisja rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „NOWA DROGA” w dniu 14.04.2017 r. zakończyła ich ocenę. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 189 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne uzyskały...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • środa, 22 marca 2017

  Projekt Lepsze perspektywy – program aktywizacji zawodowej dla kobiet

  W związku z wprowadzonymi zmianami w treści merytorycznej projektu na stronie internetowej pojawiły się zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne. Więcej informacji na stronie: www.lepszeperspektywy.com.pl
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • poniedziałek, 20 marca 2017

  Projekt Nowa droga

  Centrum Promocji Biznesu zaprasza do zapoznania się ze zaktualizowanymi dokumentami rekrutacyjnymi dla zainteresowanych wsparciem finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 2 tury naboru do Projektu Nowa Droga. Osoby, które przygotowywały się...
  CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY