NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH

 • Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 • Certyfikat „Smaczne bo Podkarpackie” jest doskonałą wizytówką samego produktu, priorytetowym składnikiem wizerunku firmy a także sposobem na skuteczną promocję w regionie i całym kraju.

 • Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu […]

 • „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji.

Realizujemy Projekty Unijne

 • Samodzielni na start

  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. FORMY WSPARCIA Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej Szkolenia zawodowe Staże zawodowe DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby z obszaru […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyższe kwalifikacje – lepsza praca

  Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 200 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 30.06.2019 r. DO PROJEKTU ZAPRASZAMY osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Profesjonalna rachunkowość kadry i płace

  Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa droga

  Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  CZYTAJ WIĘCEJ

Promujemy podkarpackie firmy

AKTUALNOŚCI

 • poniedziałek, 19 listopada 2018

  Podkarpackie przedsiębiorstwa z tytułami „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

  16 listopada w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO XXI Warszawa odbyła się Gala XXI edycji ogólnopolskiego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Wśród wielu laureatów i nominowanych nie zabrakło przedstawicieli podkarpackich firm....
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • poniedziałek, 19 listopada 2018

  Kongres 590 za nami

  Przez dwa dni od 15-16 listopada w G2A Arena w Jasionce trwała III edycja Kongresu 590 – jednego z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce.  Kongres był przestrzenią do działań...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • poniedziałek, 22 października 2018

  Wręczono statuetki Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

  18 października w Sali Kongresowej G2A Arena w Jasionce wręczono nagrody i wyróżnienia w najważniejszych podkarpackich nagrodach biznesowych. Wydarzenie organizowane jest rokrocznie przez Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • piątek, 5 października 2018

  Obrady Kapituły Programu Smaczne bo Podkarpacie za nami

  4 października 2018 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się Kapituła Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie”, organizowanego przez Centrum Promocji Biznesu w...
  CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY