NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH

 • Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

 • Certyfikat „Smaczne bo Podkarpackie” jest doskonałą wizytówką samego produktu, priorytetowym składnikiem wizerunku firmy a także sposobem na skuteczną promocję w regionie i całym kraju.

 • Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym co roku, już od prawie 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu […]

 • „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy.

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji.

Realizujemy Projekty Unijne

 • Samodzielni na start

  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 84 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. FORMY WSPARCIA Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Grupowe Warsztaty Aktywizacji Zawodowej Szkolenia zawodowe Staże zawodowe DO PROJEKTU ZAPRASZAMY Osoby z obszaru […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Wyższe kwalifikacje – lepsza praca

  Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 200 osób dorosłych poprzez udział w szkoleniach zawodowych do 30.06.2019 r. DO PROJEKTU ZAPRASZAMY osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Profesjonalna rachunkowość kadry i płace

  Projekt Postaw na rozwój kwalifikacji – profesjonalna rachunkowość, kadry i płace współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez HUMAN ASSET Radosław Cieśla w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Nowa droga

  Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 80 osób niepracujących zamieszkujących woj. Podkarpackie przez otwarcie własnej działalności gospodarczej. Beneficjenci Projektu otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 44 000,00 zł. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: do 23 000,00 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, […]

  CZYTAJ WIĘCEJ

Promujemy podkarpackie firmy

AKTUALNOŚCI

 • środa, 10 kwietnia 2019

  O sytuacji mikro, małych i średnich firm na Podkarpaciu

  9 kwietnia w Hotelu Blue Diamond k Rzeszowa odbyła się konferencja dotycząca „Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm” Banku Pekao S.A., której organizatorem był kolejny już raz Roman...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • środa, 23 stycznia 2019

  Startuje XVIII edycja Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”

  Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo przedsiębiorstw naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych. Organizatorem wydarzenia jest już po...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • piątek, 21 grudnia 2018

  Życzenia świąteczne

  Pragniemy złożyć Państwu życzenia świąteczne i noworoczne. Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w radosnej i rodzinnej atmosferze oraz samych sukcesów w 2019 roku na płaszczyźnie prywatnej i...
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • czwartek, 20 grudnia 2018

  Ze świąteczną wizytą w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

  19 grudnia odwiedziliśmy Senat Rzeczypospolitej Polskiej i spotkaliśmy się z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz Wicemarszałkami Izby Wyższej polskiego Parlamentu. Spotkanie było okazją do wręczenia przygotowanych prezentów – koszy...
  CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY